Find os her

Nordstensvej 1, 3400 Hillerød

Kontakt os

Telefon 72325951

Følg os

OBS! Nye retningslinjer for driften af støberihallen 2023

Hillerød Kommunes ressourcer i form af bygning, faciliteter og personale tilknyttet Støberihallen skal omsættes til kulturelle arrangementer til glæde for borgere i Hillerød og hele Nordsjælland.
Med kulturelle arrangementer menes: Teater, musik, dans, litteratur, billedkunst, film, foredrag om kulturelle emner og lignende kulturelle arrangementer.
Herudover kan Støberihallen benyttes til andre kommunale og folkeoplysende aktiviteter.

Anvendelsen af Støberihallens faciliteter koordineres af Musikskolens ledelse og alt brug af Støberihallen sker efter ansøgning.
Musikskolens ledelse fastlægger fordelingen af tider til brugere af Støberihallen, under hensyn til Støberihallens formål samt variation og kvalitet i programmet.

Både hjemmehørende interesse- og genregrupper samt øvrige kulturaktører skal opfylde vilkår om seriøsitet, kulturelt indhold, realistisk budget m.v.
Der kan indgås aftale med interesse- og genregrupper som fx De Røde Veste om, hvorledes disse kan understøtte Støberihallens kulturelle aktiviteter.

Støberihallen kan ikke anvendes til afholdelse af private fester/arrangementer af privat karakter.

Hillerød Musikskole har administration på 1. sal og der foregår undervisning af ca. 500 elever om ugen i bygningen.

 

Udlån - vilkår for benyttelsen (nyt pr. 01. januar 2023)

For brugere af Støberihallen gælder det at:

  • Der skal ansøges om benyttelse minimum 4 uger før afvikling af arrangement
  • Der kan højst ansøges om maksimum 4 ensartede arrangementer fra samme arrangør
  • Der kan højst ansøges om arrangementer 1 år fra ansøgningsdatoen
  • Såfremt der planlægges med servering af alkohol til et åbent arrangement, skal arrangøren sørge for en lejlighedstilladelse
  • Arrangører af åbne arrangementer skal sørge for omtale af arrangementet på hjemmesiden www.hillerod.nu og andre relevante platforme
  • Støberihallens tekniker er driftsansvarlig, sætter scene, stole, borde op og skal være til stede fra start til slut. For dette betales kr. 250,- pr. påbegyndt time
  • Arrangøren selv sørger for lys- og lydmand
  • Ved aflysning mindre end 2 uger før arrangementet skal et gebyr på kr. 1.000,- betales
 

Lokale foreninger, organisationer og lignende som arrangerer åbne kulturelle arrangementer, kan ansøge om at låne Støberihallen.

For brug af lys- og lydanlæg betales et gebyr på kr. 1.500,- inklusiv teknik, opsætning og rengøring
Hertil betales for driftsansvarlig kr. 250,-  pr. påbegyndt time


Kommunale institutioner, foreninger og organistationer

Kan benytte Støberihallen til egne lukkede arrangementer mod et gebyr på kr. 5.000,- inkl. brug af lys- og lydanlæg, opsætning og rengøring, dog max 6 timer
Hertil betales for driftsansvarlig kr. 250,- pr. påbegyndt time


Kulturaktører som arrangerer kommercielle åbne kulturelle arrangementer

Kan benytte Støberihallen mod et gebyr på kr. 9.500,- inkl. brug af lys- og lydanlæg, opsætning og rengøring, dog max 6 timer
Hertil betales for driftsansvarlig kr. 250,- pr. påbegyndt time


Hillerød Musikskole

Hillerød Musikskole benytter Støberihallen vederlagsfrit
 

Bardrift

Såfremt der planlægges med servering af alkohol til et åbent arrangement skal arrangøren sørge for en lejlighedstilladelse: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/

Bestilling af drikkevarer går gennem Støberihallens kulturtekniker senest 1 uge før arrangementet - skriv en mail på csoer@hillerod.dk eller ring på 72323272.

Alternativt kan arrangør bestille hos leverandør efter eget valg, men skal i så tilfælde sørge for at levering og afhentning af tom emballage og overskudsvarer sker i umiddelbar tilknytning til arrangementet.
Et evt. overskud fra baren tilfalder arrangøren, lige som arrangøren sørger for (og betaler for) bemanding og drift af baren.

Den aktuelle prisliste kan fås ved henvendelse til Støberihallens leder, Jesper Gude på jegu@hillerod.dk

 

Vi samarbejder med Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes ressourcer, i form af bygning, faciliteter og personale, tilknyttet Støberihallen, skal omsættes til kulturelle arrangementer til glæde for borgere i Hillerød og hele Nordsjælland. Kontakt os på telefon 72 32 59 51
Kontortid på hverdage ml. 09-16

Vi samarbejder med Hillerød kommune
Nordstensvej 1, 3400 Hillerød