Find os her

Nordstensvej 1, 3400 Hillerød

Kontakt os

Telefon 72325951

Følg os

Smertekroppen vil altid have ret

De fleste mennesker baserer deres beslutninger på, hvad de skal gøre ud fra, hvad der kommer til at skabe smerte eller glæde på kort sigt i stedet for på lang sigt.
Alt, hvad vi mennesker gør, gør vi enten ud fra vores behov for at undgå smerte eller vores ønske om at opnå nydelse.
Det er ikke begivenhederne i vores liv, der former os, men vores overbevisning om, hvad disse begivenheder betyder.

Enhver smerte vi oplever vil vi forbinde med den adfærd, og de følelsesmæssige mønster vi danner, samt de begivenhederne hvori de opstår.
Disse bliver til neuro-associationer og det er de associationer, der bliver gemt i vores nervesystem, og som i sidste ende bestemmer og påvirker vores
tanker og handlinger. Har disse nye adfærdsmønstre først sat sig fast, kan de være udfordrende at slippe af med.

Bryd dine mønstre på 90 min.

Det er aldrig begivenhederne i vores liv, men den betydning, som vi tillægger begivenhederne og hvordan vi fortolker dem, der former, hvem vi er i dag, og hvem vi bliver i morgen. De fleste af os beslutter nemlig ikke bevidst, hvad vi skal tro eller føle.
Ofte er vores overbevisning baseret på fejlfortolkning af vores tidligere erfaringer og traumer.
Hvis du ikke lære at sætte en basisstandard for, hvad du vil acceptere i dit liv, vil du opdage, at det er nemt at glide ind i adfærdsmønstre, holdninger eller en livskvalitet, der er langt under den standard af, hvad du fortjener. Du skal lære at ændre dit trossystem og dermed udvikle en følelse af vished om, at du kan og vil opfylde de nye standarder, før du rent faktisk gør det.
På dette foredrag vil jeg lære deltagerne, hvordan de med simple teknikker kan bryde negative adfærds- og tanke mønstre, og dermed bryde deres begrænsende overbevisninger-.


"Det er ikke, hvad du gør en gang imellem, der former dit liv, men hvad du konsekvent gør."- Diego Fernando

Om Mønsterbryderen
Jeg hedder Diego Fernando. Jeg er resultatet af et colombiansk forældrepar, der ikke kunne tage sig af mig og nogle danske adoptionsforældre, der ikke var egnede til at skulle varetage et barn. Dette førte mig ind en kriminel løbebane, der i sidste ende sendte mig ind og ud af fængslet.
Jeg har altid vidst at jeg ikke hørte til i det miljø, men det var først da jeg lærte at ændre synet på mig selv og sætte nye standarder for mit liv at, jeg kom ud af det kriminelle miljø.
I dag arbejder jeg som mental coach og hjælper mennesker med, hvordan de får en større bevidsthed omkring deres negative adfærdsmønstre, hvordan de ændre dem og hvodan de sætter nye standarder for deres liv, så de kan leve et mere meningsfuldt og positivt liv.
Fokuser på, hvor du vil hen og ikke på det, du frygter
Det er i disse øjeblikke, at din skæbne formes

 

Vi samarbejder med Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes ressourcer, i form af bygning, faciliteter og personale, tilknyttet Støberihallen, skal omsættes til kulturelle arrangementer til glæde for borgere i Hillerød og hele Nordsjælland. Kontakt os på telefon 72 32 59 51
Kontortid på hverdage ml. 09-16

Vi samarbejder med Hillerød kommune
Nordstensvej 1, 3400 Hillerød