Udlån

Vilkår for benyttelsen:


For brugere af Støberihallen gælder det at:
· Der skal ansøges om benyttelse minimum 4 uger før afvikling af arrangement
· Der kan højst ansøges om maksimum 4 ensartede arrangementer fra samme arrangør
· Der kan højst ansøges om arrangementer 1 år fra ansøgningsdatoen
· Såfremt der planlægges med servering af alkohol til et åbent arrangement, skal arrangøren sørge for en lejlighedstilladelse.
· Arrangører af åbne arrangementer skal sørge for omtale af arrangementet i ”Det sker i Hillerød”
· Støberihallens tekniker er driftsansvarlig, sætter scene, stole, borde op og skal være til stede fra start til slut. For dette betales kr. 250,- pr. påbegyndt time.
· Ved aflysning mindre end 2 uger før arrangementet skal gebyr betales.
 
Hjemmehørende foreninger samt ligestillede interesse- og genregrupper som arrangerer kulturelle arrangementer for alle interesserede.
Hjemmehørende foreninger samt ligestillede interesse- og genregrupper som ønsker at arrangere kulturelle arrangementer for alle interesserede, kan ansøge om at låne Støberihallen. 
For brug af lys- og lydanlæg betales et gebyr på kr. 1000,- inklusiv opsætning og rengøring. Hertil betales for driftsansvarlig i alt 250,- kr. for hver påbegyndt time.
 
Kulturaktører som bidrager til et varieret program af høj kvalitet med åbne, kulturelle arrangementer
Kulturaktører, kunstnere, bookingbureauer m.v. hjemmehørende eller udefrakommende, amatører eller professionelle, som for egen regning og risiko ønsker at afvikle åbne kulturelle arrangementer i Støberihallen kan benytte Støberihallen mod et gebyr på 6.000 kr. inkl. teknik og rengøring dog max 6 timer. Hertil betales for driftsansvarlig i alt 250,- kr. for hver påbegyndt time.
 
Hillerød Kommune samt hjemmehørende foreninger, organisationer samt politiske partier kan mod et rimeligt gebyr benytte Støberihallen til egne arrangementer.
Hillerød Kommune, herunder hjemmehørende folkeoplysende samt ligestillede foreninger kan benytte Støberihallen til andre arrangementer (der ikke kan betegnes som kulturelle jf. ovenstående) for alle interesserede eller egne lukkede arrangementer mod gebyr på 4.000 kr. inklusiv teknik, rengøring. Hertil betales for driftsansvarlig i alt 250,- kr. for hver påbegyndt time.
 
Hillerød Musikskole
Hillerød Musikskole benytter Støberihallen vederlagsfrit.
 
Bardrift
Såfremt der planlægges med servering af alkohol til et åbent arrangement skal arrangøren sørge for en lejlighedstilladelse: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/
Bestilling af drikkevarer går gennem FrederiksborgCentret senest 1 uge før arrangementet.  Alternativt kan arrangør bestille hos leverandør efter eget valg, men skal i så tilfælde sørge for at levering og afhentning af tom emballage og overskudsvarer sker i umiddelbar tilknytning til arrangementet.
Et evt. overskud fra baren tilfalder arrangøren, lige som arrangøren evt. i samarbejde med FrederiksborgCentret sørger for (og betaler for) bemanding og drift af baren.

Prislisten er orienterende - bestillinger kan først behandles efter godkendelse af ansøgningen.